żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Bezpieczeństwo

Zarówno wnętrze budynku jak i teren okalający, jest w całości monitorowany.
Teren jest ogrodzony a
system kamer pomaga czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.

Monitoring zewnętrzny

 

Zarówno wnętrze budynku przedszkola jak i place zabaw są monitorowane. Cały teren jest ogrodzony
i zabezpieczony tak, by uniemożliwić wgląd w teren przedszkola osobom nieupoważnionym.

 

Monitoring wewnętrzny

 

 

System kamer zainstalowany jest we wszystkich salach oraz przy wejściu, w szatni i na korytarzach
(tam, gdzie przebywają dzieci), z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa.
Nagrywany materiał nie jest nigdzie wykorzystywany, a służy jedynie kadrze kierowniczej przedszkola,
oraz ewentualnie Rodzicom po uprzednim uzgodnieniu takiej potrzeby z kierownictwem przedszkola.