żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Zajęcia adaptacyjne

Adaptacja w naszym przedszkolu

 

W Akademii Wesołego Przedszkolaka kładziemy duży nacisk na okres adaptacji u dzieci, tak żeby przebiegała ona możliwie jak najłagodniej. Dlatego już od sierpnia /zwykle dwa ostatnie tygodnie/ rozpoczynamy dla wszystkich, chętnych naszych nowych dzieci zajęcia adaptacyjne. Jest to czas, kiedy maluchy  i nowi kandydaci do grup starszych stopniowo przyzwyczajają się
do nowego miejsca, nowych osób, uczestnicząc w przygotowanych dla nich wg wcześniej ustalonego planu zajęciach.
Dzieci podczas zajęć przebywają w swojej sali i ze swoją Panią. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach z dziećmi. Proponujemy także rodzicom nowych dzieci, aby adaptacja ich pociech w nowym miejscu, jakim jest przedszkole, przebiegała stopniowo: najpierw kilka godzin, z czasem coraz dłużej. Pozwoli to dziecku na zmniejszenie stresu, jakim jest rozstanie z rodzicem na
dłuższy czas. Zanim dziecko po raz pierwszy przestąpi próg przedszkola, warto pamiętać aby:

 • poznać wcześniej plan dnia przedszkola, celem dogrania pory posiłków i leżakowania w domu z harmonogramem placówki,
 • zachęcać dziecko do samodzielnego jedzenia i picia,
 • wycofywać używanie smoczków, butelek,
 • wycofywać używanie pampersów,
 • dużo rozmawiać z dzieckiem o przedszkolu, opowiadać jak to będzie wyglądało  – ważne, aby treści przekazywane dziecku były zgodne z rzeczywistością,
 • rozmawiać z dzieckiem poprawną polszczyzną, aby wzbogacać jego słownictwo i rozwijać język mówiony,
 • zachęcać dziecko do werbalnego artykułowania swoich potrzeb,
 • wprowadzać zasady i konsekwentnie je stosować,
 • przeprowadzić kilka prób (krótszych, z czasem dłuższych) pozostawienia dziecka  pod opieką innej osoby
  (dziadkowie, rodzina, znajomi, sąsiedzi),
 • zrobić rozeznanie na rynku odwiedzając wybrane przedszkola, zapytać o opinię dotychczasowych klientów, przygotować listę pytań do dyrekcji przedszkola i je zadać podczas rozmowy.

 

Bezpośrednimi korzyściami dla dzieci, płynącymi z ich udziału w zajęciach adaptacyjnych są:

 • mniejsze obawy i lęki,
 • krótszy proces adaptacji dziecka w grupie,
 • szybsze przejmowanie zasad panujących w grupie,
 • sprawniejsze uspołecznianie,
 • rozwijanie indywidualnych umiejętności dziecka.