żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Konsultacje logopedyczne

Cotygodniowe ćwiczenia logopedyczne realizowane są w każdej grupie wiekowej w ramach opłaty czesnego. Natomiast dodatkowe indywidualne zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci, u których podczas wstępnej diagnozy logopedycznej wystąpiły trudności w mowie i prawidłowej artykulacji dźwięków.

 

Występujące trudności w mowie powodują zakłócenia komunikacji językowej i utrudniają dzieciom przyswajanie wiedzy. Zajęcia w tym zakresie prowadzą nauczyciele- logopedzi. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a ćwiczenia dobierane w zależności od stopnia zaawansowania wady wymowy, wieku i indywidualnych możliwości dzieci.

 

Zajęcia mają na celu:

  • zmniejszanie barier komunikacyjnych
  • rozwijanie sfery emocjonalnej
  • stymulowanie rozwoju mowy
  • rozszerzanie procesów myślenia i pamięci
  • doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
  • doskonalenie rytmu, tempa mowy
  • kształtowanie czystej tonacji