żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

Program nauczania

PROGRAM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ REALIZOWANY W ROKU

2022/2023 i 2023/2024


Jolanta Wasilewska „Planeta Ziemi” „Prawda, dobro, piękno, w świecie wartości” - Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, program obejmuje pracę we wszystkich oddziałachProgram „Planeta dzieci” jest przeznaczony dla dzieci od 3 do 6 lat. Gwarantuje realizację podstawy, dając jednocześnie nauczycielom możliwość rozszerzenia jego treści w programach własnych, zgodnie z potrzebami konkretnej grupy. W programie podane zostały treści edukacyjne, które umożliwiają osiągnięcie przez dzieci umiejętności zawartych w podstawie programowej. Do osiągnięć dziecka na zakończenie wychowania przedszkolnego zostały także dopisane cele szczegółowe, które podzielono na cztery etapy, zgodnie z grupami wiekowymi: dla 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków. Realizowany program wychowania przedszkolnego zapewnia dziecku wszechstronny rozwój, kładzie szczególny akcent na podmiotowe traktowanie dziecka, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami, pomoc w dostrzeganiu i rozwijaniu jego mocnych stron oraz wprowadzanie małego człowieka w świat wartości uniwersalnych, które będą stanowić o jego tożsamości i staną się dla niego drogowskazem w życiu.