żyrafka
żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Odpłatność

 

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROZPOCZĘTA

 

 • Zgodnie ze Statutem Akademii Wesołego Przedszkolaka Przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi, usługi świadczone w przedszkolu są odpłatne.
 • Umowa Dyrektora Przedszkola Akademia Wesołego Przedszkolaka z Rodzicem/Prawnym Opiekunem
  zawierana jest na okres 12 miesięcy, od dnia 17 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2016 roku.
 • Umowy na rok szkolny 2015/2016 będą podpisywane od 16 marca 2015r.
 • Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 lat - w przypadku dzieci młodszych prosimy o kontakt z dyrekcją przedszkola (telefon 32 353 91 40).
 • Do dyspozycji są 2 rodzaje umów: w zmniejszonym wymiarze godzin do 13.00, oraz w pełnym wymiarze godzin do 17.00.
 • Szczegóły wysokości czesnego i pozostałych opłat otrzymacie Państwo po przesłaniu formularza zgłoszeniowego lub kontakcie telefonicznym z Dyrekcją.
 • Placówka przyjmuje także dzieci z Orzeczeniami - tutaj czesne i zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie.
 • Oprócz zajęć podstawowych i dodatkowych, przedszkole oferuje szereg imprez na terenie przedszkola
  (min. raz w miesiącu), oraz wyjazdy poza placówkę do teatru, ogrodu botanicznego, palmiarni
  i w inne ciekawe miejsca.
 • W przypadku zapisania drugiego dziecka i kolejnych do przedszkola „Akademia Wesołego Przedszkolaka” Rodzicom/Prawnym Opiekunom przysługuje zniżka wpisowego oraz czesnego.
 • W przypadku ciągłej nieobecności dziecka wynoszącej trzy tygodnie lub więcej, zgłoszonej przynajmniej dzień wcześniej odliczane jest 25% (dwadzieścia pięć procent) czesnego. Nieobecności miesięczne
  (np. w wakacje letnie), skutkują odliczeniem 50% czesnego.
 • Catering  wyżywienie dzieci płatne jest po okresie rozliczeniowym na podstawie obecnych dni dziecka
  w przedszkolu – szczegóły rozliczeń zawarte są w umowie.

 

Pozostałe szczegóły dotyczące odpłatności i terminów płatności znajdują się umowie.