żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

PROGRAM DYDAKTYCZNY

PROGRAMY I MATERIAŁY REALIZOWANE W AKADEMII W ROKU

SZKOLNYM 2022/2023 i 2023/2024

 

 

"Planeta dzieci" - "Cykl materiałów, które zapewniają dzieciom w wieku przedszkolnym zrównoważony rozwój i realizację podstawy programowej:"

- Wychowanie w duchu wartości,

- Nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,

- Atrakcyjne zabawy z kodowaniem,

- Przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta

 

„Planeta Dzieci- Kocham, lubię, szanuję- to materiały dla naszych 3-latków.

- Pakiet zawiera: Karty pracy cz.1, 2, wyprawkę na dobry start, kącik Dobrego Startu, Karty obserwacji dla każdego dziecka,

„Planeta Dzieci” –pakiet dla 4-latka,

- Pakiet zawiera: karty pracy cz. 1 i 2, wyprawkę na Dobry Start, karty obserwacji dla każdego dziecka,

 

„Planeta Dzieci Mądra zabawa wśród przyjaciół”- materiały dla 5-latków,

Pakiet zawiera: Karty pracy cz. 1, 2, 3, 4, alfabet do pracy dla dzieci, wyprawka na Dobry Start, litery i cyfry, kodowanie,
dodatkowe materiały do kodowania, karty obserwacji dla każdego dziecka,

 

„Planeta Dzieci Dobry Start do szkoły”- materiały dla dzieci 6-letnich,

- Pakiet zawiera: karty pracy cz. 1, 2, 3, 4, Liczenie, Czytanie i pisanie, wyprawka na Dobry Start, kodowanie karty,
litery i cyfry- pomoce dla dziecka, diagnoza dojrzałości szkolnej dla każdego dziecka,
dodatkowe materiały do kodowania,

 

Kącik Dobrego Startu (materiały zawarte w pakietach dzieci) - to zajęcia realizowane z dziećmi
w oparciu o Metodę Dobrego Startu wg profesor Marty Bogdanowicz.
Metoda Dobrego Startu łączy: słuch (praca z piosenką),
ruch (zajęcia ruchowe), wzrok (analiza wzorów), dotyk (wodzenie palcem po śladzie),
sprawność manualną (kreślenie wzorów).
Celem Metody Dobrego Startu jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku oraz układu kinestetyczno- ruchowego,
kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni dziecka.
Metoda wspiera harmonijny rozwój dziecka oraz przygotowuje je do nauki czytania i pisania.