żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Konsultacje psychologiczne

PSYCHOLOG W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 

  • Realizuje grupową obserwację diagnostyczną, która ma na celu wychwycenie  we wczesnym stadium ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, społecznym dzieci oraz kształtowanie indywidualnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzi konsultacje z nauczycielami (nadzór psychologiczny, kształtowanie, konsultowanie oraz koordynowanie indywidualnych i grupowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci);
  • prowadzi  zajęcia w poszczególnych grupach, realizując przyjęte cele i zadania
  • prowadzi indywidualne konsultacje (spotkania) z rodzicami - ilość spotkań i czas  wg potrzeb zainteresowanych rodziców;
  • uczestniczy w zależności od potrzeby nauczyciela w grupie w procesie opracowywania arkuszy
    obserwacyjnych i diagnozy dzieci za ich pomocą.

 

Dodatkowo, na zlecenie Dyrektora Przedszkola, Psycholog zobowiązany jest do:

  • Opracowywania i prowadzenia szkoleń personelu pedagogicznego;
  • Koordynowania przebiegu zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu;
  • Opracowywania i prowadzenia warsztatów dla Rodziców w zależności od potrzeb.