żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Statut

Statut Akademii Wesołego Przedszkolaka Przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi, jest podstawowym dokumentem regulującym cele, zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania naszej placówki.

Statut Akademii Wesołego Przedszkolaka Przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi, jest integralną częścią umowy.

 

Statut Akademii Wesołego Przedszkolaka Przedszkola niepublicznego z oddziałami integracyjnymi, może zostać wysłany na życzenie Rodzica/Prawnego Opiekuna, bezpośrednio do Rodziców/Prawnych Opiekunów po dokonaniu wstępnej rezerwacji dziecka do naszej placówki (za pomocą wypełnionego formularza ze strony).

Można go również pobrać w formie pdf (prosimy o kontakt w sprawie hasła do pliku)