żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Umowa

W treści umowy znajdziecie Państwo szczegółowe informacje określające warunki współpracy m.in.: czas pracy przedszkola, odpłatności, zwroty, obowiązki stron, warunki rozwiązania umowy.

 

Wzór umowy, zostaje wysłany bezpośrednio do Rodziców/Prawnych / Opiekunów po dokonaniu wstępnej rezerwacji dziecka do naszej placówki (za pomocą wypełnionego formularza ze strony).

 

Wzór umowy do pobrania w formacie PDF