żyrafka
dzieci
łąka

Akademia Wesołego Przedszkolaka - Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi, ul. Armii Krajowej 268, 40-672 Katowice         32 353 91 40, biuro@wesoly-przedszkolak.pl

żyrafka

Przedszkole Niepubliczne z oddziałami integracyjnymi

Żłobek Niepubliczny z oddziałem integracyjnym

Zajęcia podstawowe

Zajęcia podstawowe obejmują:

 

 • Realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Edukację społeczno-moralną (z zaznaczeniem zasad savoir-vivre), zdrowotna, przyrodniczą (z uwzględnieniem
  treści ekologicznych), matematyczną, językową, techniczną, muzyczną, plastyczną i teatralną, a w szczególności:
 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Raz w tygodniu spotkanie z Native Speakerem
 • Zajęcia rytmiczne w grupach
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia logopedyczne “Gimnastyka dla języka”
 • Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej na Sali gimnastycznej
 • Rozwijanie umiejętności w mówieniu, słuchaniu i rozumieniu.
 • Przygotowanie do pisania i czytania